Verzending binnen 5 werkdagen
 Uit voorraad geleverd!
 
 

sobere woonaccessoires  cadeaus

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Onder 't Doefke wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle, met KVK-nummer 87350831. Btw-identificatienummer: NL004402966B13.

't Doefke is een online winkel, webwinkel, in nieuwe en gebruikte artikelen.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling plaatst.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door doefke.nl, gevestigd te Coevorden, aangegaan.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van 't Doefke.
3. Bijzondere van de voorwaarden van 't Doefke afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Prijzen
Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn afgedrukt in Euro inclusief BTW exclusief verzendkosten. Zowel aan de controle van onze site als aan onze prijzen is veel zorg besteed. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van type- en zetfouten.

Artikel 4 Bestellen
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel op een eerder moment door iemand anders gereserveerd/besteld is terwijl het nog op de website te zien is. In dit geval wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vervalt aanspraak op dit artikel. Een eventuele gedane betaling voor dit artikel wordt teruggestort of u kunt desgewenst een ander artikel bestellen. 't Doefke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 5 Bestelling annuleren
Een bestelling kan zonder opgaaf van reden door de klant binnen 5 werkdagen na bestellen worden geannuleerd. Is een bestelling reeds door ons verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Indien er geen betaling plaatsvindt binnen 2 werkdagen gerekend vanaf de besteldatum, dan annuleren wij de bestelling en komt het artikel weer beschikbaar in de webwinkel.

Artikel 6 Levering
Onze pakketten worden bij voorkeur verzonden met PostNL en DHL en in sommige gevallen met DPD of GLS en zijn te volgen met track&trace. Doorgaans verzenden wij binnen 3 a 5 werkdagen (weekeinden en feestdagen uitgezonderd) na de ontvangst van de betaling.

Aan de leveringsplicht van 't Doefke zal zijn voldaan als de bestelling door PostNL of DHL is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs het PostNL/DPD/DHL track&trace rapport geldt. In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling door 't Doefke op het postkantoor is afgegeven of in de PostNL brievenbus is gedeponeerd.

Artikel 7 Herroepingrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen

3. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. Het retouradres staat vermeld op de adressticker van het ontvangen pakket. Hebt u deze niet meer, mail of bel ons dan voor het retouradres. De klant dient het verzendbewijs van de retourzending te bewaren totdat 't Doefke een bevestiging van de ontvangst heeft gegeven. Als leveringsbewijs geldt het PostNL track & trace rapport. U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten en het risico van terugzending voor zijn rekening. Ongefrankeerde retourzendingen, niet gemelde of zendingen onder rembours worden niet in ontvangst genomen door 't Doefke.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 't Doefke dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn;

  • Versproducten zoals; bloemen, planten, alle kransen, pepperberry, etc.
  • Alle dierlijke producten zoals; hoorns, vachten, geweien, etc.
  • Vloerkleden, plaids, textiel, doeken, poefen en kussens worden uit hygiënische overwegingen niet retour genomen.
  • Afgeprijsde artikelen (Sale)

8. Indien de consument een artikel wil ruilen wat juist door ons is verzonden is de consument de verzendkosten en de eventuele meerprijs verschuldigd aan 't Doefke. U kunt dan de verzendkosten overmaken op ons rekeningnummer onder vermelding van uw naam en de referentie.

Artikel 8 Verzenden
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het gewicht en grootte van het verpakte artikel en de gekozen verzendwijze.
Het is ook mogelijk om artikelen op afspraak op te halen in Coevorden. In dat geval betaalt de klant geen verzendkosten. Pakketten worden standaard verzonden met PostNL of in sommige gevallen met DHL, DPD.
Het pakket krijgt een streepjescode (barcode) en is traceerbaar via Track&Trace. Pakketpost kan bij uw afwezigheid bij buren worden afgeleverd. Als u een adres opgeeft waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn (zoals instellingen, bedrijven, winkels, kantoren, studentenhuizen, kamerverhuur e.d.) kan PostNL (of DHL/DPD) uw pakket aan een van de aanwezige personen aldaar overhandigen.

't Doefke wil de druk op het milieu zo klein mogelijk houden. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk gerecyclede materialen voor de verpakking van onze producten. Het kan dus voorkomen dat uw bestelling in een doos met bedrukking van een groothandel is verpakt.  Wij vragen u hetzelfde te doen met verpakkingen die u van ons ontvangen heeft. Wij proberen zo min mogelijk papier te verbruiken en daarom verzenden wij al onze facturen digitaal.

Artikel 9 Betaalwijze
Alle artikelen dienen vooraf door de klant te worden betaald.
't Doefke accepteert betaling via;

iDeal
PayPal
Directe bank bankoverschrijving

U kunt ook contant betalen, wanneer u de spullen afhaalt.

Zorg er voor dat alle betalingsgegevens correct zijn ingevuld bij bestellen. In geval van een mislukte of incomplete betaling zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 10 Afmetingen
De afmetingen van een artikel wordt vermeld zoals deze door de fabrikant is opgegeven (zoals deze op een eventueel label staat) of door ons is (na)gemeten.

Artikel 11 Afbeeldingen van artikelen
Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.

Artikel 12 Afgeprijsde Artikelen
Geld retour geldt niet voor afgeprijsde artikelen.

Artikel 13 Garantie
't Doefke kan vanwege onze manier van inkopen geen fabrieksgarantie op de goederen geven, al onze producten worden natuurlijk voor verzending nauwkeurig gecontroleerd.

Artikel 14 Privacybeleid
't Doefke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 't Doefke zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 15 Intellectueel eigendom/Copyright
Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij 't Doefke of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commercieel methoden en concepten.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van 't Doefke. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 't Doefke.

Artikel 16 Wijzigingen Algemene voorwaarden
't Doefke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN